Działalność koła 2011-2012

Kategoria: News 0

W roku akademickim 2011-2012 oprócz spotkań naukowo-organizacyjnych został opracowany kolejny Biuletyn Koła pt. „Symbolika ciała w Biblii” w którym znalazły się artykuły kilku osób z grona naszego Koła, zaś 29.05.2013 zorganizowaliśmy sympozjum „Biblijni świadkowie wiary”.

haggai

Z kolei na VI konferencję  z cyklu „Interpretacja Pisma świętego”  pt. „Księga Aggeusza – orędzie, interpretacja i recepcja” przygotowaliśmy wystawę związaną z prorokiem Aggeuszem oraz Świątynią Jerozolimską.

Wystawa ta ukazywała krótką historię Pierwszej i Drugiej Świątyni Jerozolimskiej. Przedstawiała także informacje na temat ewentualnej odbudowania tzw. Trzeciej Świątyni.