Czerwcowe pożegnania

W poniedziałek 5 czerwca na kampusie UKSW przy ul. Dewajtis 5 odbyło się ostatnie oficjalne spotkanie KNDB w roku akademickim 2016/2017.

 

Po krótkim podsumowaniu pracy Koła w dobiegającym końca roku akademickiego, dwie kwestie zajęły uwagę członków KNDB. Pierwszą z nich były wybory nowego Zarządu.

Dotychczas pełniący funkcje Katarzyna Kozera (Przewodnicząca), Mateusz Krawczyk (Sekretarz) oraz ks. Mateusz Nycz (Skarbnik) przeprowadzili tajne głosowanie, w którym wzięło udział 15 spośród 17 członków Koła. Funkcje Zarządu Koła na kolejny rok zobowiązali się przyjąć zgodnie z liczbą otrzymanych głosów: ks. Mateusz Nycz (Przewodniczący), Daria Winiarczyk (Sekretarz) oraz Andrzej Kosiński (Skarbnik).

Nowo wybrany Zarząd obejmie funkcje wraz z początkiem kolejnego roku akademickiego.

 

Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki żegna wraz z końcem bieżącego roku akademickiego nie tylko Zarząd – w czerwcu Koło czeka o wiele ważniejsze pożegnanie…

Drugą, nie mniej ważną sprawą, było zrzeczenie się opieki nad Kołem przez p. prof. Annę Kuśmirek. Prof. Kuśmirek opiekowała się Kołem od samego początku jego istnienia (11 lat) i była dla członków KNDB (wcześniej KNSB – Koła Naukowego Studentów Biblistyki) ogromną pomocą, wsparciem i mobilizacją do podejmowania różnych działań. Wspólnie z p. prof. Kuśmirek Koło wypracowało wiele cyklicznych aktywności, takich jak organizowana co roku na jesieni ogólnopolska doktorancka konferencja interdyscyplinarna, publikowanie biuletynu naukowego czy prowadzenie warsztatów naukowych i popularnonaukowych z zakresu biblistyki w szkołach i podczas rekolekcji wielkopostnych. Te i wiele innych działań z pewnością wciąż będą kontynuowane i podejmowane przez obecnych i przyszłych członków KNDB – to one będą stanowiły najlepsze podziękowanie jakie Koło może złożyć p. prof. Kuśmirek za długoletnią pomoc i pracę.

 

Za wszystkie lata opieki nad naszym Kołem serdecznie dziękujemy p. Profesor i obiecujemy, że postaramy się utrzymać jak najwyższy poziom prac prowadzonych przez Koło!

 

 

Wdzięczni Zarząd i Członkowie KNDB!