Chcesz zobaczyć jak konserwuje się papirusy?

Kategoria: News 0

Poniżej przedstawiamy dwa nagrania wstępnej konserwacji papirusów. Zostały one

zrealizowane w Michigan University Library. Konserwacji dokonuje Leyla Lau-

Lamb. Cenny wydaje się zwłaszcza drugi z filmów, gdzie każda z czynności została

nazwana i krótko scharakteryzowana.

 

 

Kanałem o podobnej tematyce jest BA Restoration Lab, gdzie już teraz znajduje się

kilkanaście filmów przedstawiających sposób konserwacji papirusów, manuskryptów

i wielu innych starożytnych artefaktów. Twórcą kanału jest Bibliotheca Alexandrina

(egipska biblioteka wzniesiona w 2002 r. dla upamiętnienia Biblioteki

Aleksandryjskiej, która spłonęła w I w. po Chr.).

Zaznaczmy, że żaden z konserwowanych na nagraniach artefaktów nie zawiera tekstu

biblijnego. Niemniej jednak konserwacja papirusów i manuskryptów zawierających

teksty natchnione wygląda identycznie.

 

 

Autor: kl. Mateusz Nycz