Boże Narodzenie 2014

Kategoria: Życzenia 0

Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości, daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi.

(Kolekta liturgii Mszy Świętej w nocy – Pasterki)

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!