Bibliści z UKSW na Academia.edu

Kategoria: News, O nas 0

Academia.edu jest portalem społecznościowym dla naukowców i nie tylko. Działa od 2008 r. W ciągu 6 lat swoje profile utworzyło tam już ponad 16 mln użytkowników z całego świata. Za pośrednictwem tego narzędzia można przede wszystkim rozpowszechniać własną działalność naukową oraz zapoznać się z wynikami pracy innych osób w otwartym dostępie.

Także UKSW jest obecny na portalu jako Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw z licznymi jednostkami podległymi, wymienionymi w porządku alfabetycznym.

W obecnej strukturze Wydziału Teologicznego, bibliści pracują w ramach Instytutu Nauk Biblijnych. Profil INB to: Institute of Biblical Studies (4 osoby, 28 documentów).

Z Wydziałem Teologicznym powiązane są również następujące jednostki:

 

Bibliści z UKSW posiadający swoje profile na Academia.edu

 

 Wykładowcy:

prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek jako Faculty Member → Institute of Biblical Studies

(17 dokumentów, 30 obserwatorów, 780 wyświetleń)

ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło jako Faculty Member →  WT

(0 dokumentów, 8 obserwatorów, 94 wyświetlenia)

o. dr hab. Waldemar Linke jako Post-Doc → Teologia

(0 dokumentów, 2 obserwatorów, 6 wyświetleń)

ks. dr Dariusz Sztuk jako Faculty Member → Teologia

(1 dokument, 4 obserwatorów, 9 wyświetleń)

 ks. prof. UKSW dr hab. Marek Parchem jako Department Member → Theology

(12 dokumentów, 13 obserwatorów, 548 wyświetleń)

 

Doktoranci (zarazem członkowie KNDB):

ks. Tomasz Borkowski jako Graduate  Student → Institute of Biblical Studies

(0 dokumentów, 2 obserwatorów, 6 wyświetleń)

 Jolanta Czarzasta jako Post-Doc w Institute of Biblical Studies

(1 dokument, 2 obserwatorów, 22 wyświetlenia)

 ks. Krzysztof Grzemski jako Graduate  Student → Wydział Teologiczny

(3 dokumenty, 4 obserwatorów, 198 wyświetleń)

 Natalia Radulska jako Department Member → Theology

(0 dokumentów, 6 obserwatorów, 17 wyświetleń)

 Tomasz Twardziłowski jako PhD Candidate → Institute of Biblical Studies

(10 dokumentów, 20 obserwatorów, 802 wyświetlenia)

 

 

Na portalu Academia.edu nadal brakuje nie tylko profili studentów biblistyki WT UKSW, lecz także wielu doktorantów i wykładowców, którzy za pośrednictwem tego narzędzia mogliby upowszechniać wyniki swoich badań naukowych szerokiemu gronu odbiorców w Polsce i na świecie.

Osoby zainteresowane działalnością biblistów z innych ośrodków naukowych (polskich i zagranicznych) odsyłam bezpośrednio do portalu Academia.edu. Zachęcam również do lektury Portalu Orygenes+  artykułu autorstwa Tomasza Sobczyka: Biblistyka na Academia.edu – tysiące książek i artykułów, w którym zamieścił on spis najciekawszych kont biblistów, podzielonych na 4 kategorie: redakcja Orygenesa+, bibliści polscy, naukowcy anglojęzyczni, naukowcy piszący w innych językach. Spis jest systematycznie uzupełniany.