https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AZmartwychwstanie_BaczalDolny.JPG

„Χριστός ἀνέστη!” czyli „Chrystus zmartwychwstał!”

Kategoria: News 0

życzenia wielkanoc

 


Wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy na temat Zmartwychwstania

Jezusa Chrystusa zachęcamy do lektury naszej monografii naukowej pt. „Zmartwychwstanie.

Szkice biblijne i teologiczne” dostępnej w zakładce „Publikacje”.

 

Publikacje