• Zarząd Koła w roku akademickim 2013/2014:

Przewodniczący – ks. Piotr Mazurek

Sekretarz – Anna Jagusiak

Skarbnik – ks. Tomasz Borkowski

 •  Opiekun naukowy:

dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW

 • Członkowie:
  1. ks. Tomasz Borkowski
  2. Magdalena Bugajewska
  3. Jolanta Czarzasta
  4. ks. Roman Groszewski SJ
  5. ks. Krzysztof Grzemski
  6. Tomasz Herbich
  7. Katarzyna Kozera
  8. Mateusz Krawczyk
  9. Anna Jagusiak
  10. ks. Piotr Mazurek
  11. Natalia Radulska
  12. Ewa Skóra
  13. Tomasz Twardziłowski