• Rok akademicki 2013/2014

  Spotkania odbyły się w następujących terminach:

  07.07.2014 r. o godz. 11:00 w Dobrym Miejscu – rozliczenie wyjazdu do Izraela

  23.06. – 04.07.2014 r. – wyjazd naukowo-badawczy do Izraela; spotkanie Koła w Jerozolimie 30.06: podsumowanie działalności Koła w roku 2013/14, projekt „Od Dan do Beer-Szewy”, nowa strona Koła

  16.06.2014 r. o godz. 11:30 na WT UKSW w sali 118 – sprawy organizacyjne (wyjazd do Izraela)

  07.06.2014 o godz. 11:30 w Wesołej oraz o godz. 13:30 w Otwocku – projekty naukowo-badawcze na kolejny rok akademicki

  23.05.2014 r. o godz. 14:00 na Powiślu – omówienie współpracy z portalem Orygenes, gość specjalny: Michał Wilk – redaktor portalu Orygenes

  24.04.2014 r. o godz. 18:15 na WT UKSW w sali 320 – program wyjazdu do Izraela, rezerwacja Mszy w Kustodii Ziemi Świętej, internetowe forum dla potrzeb wewnętrznych Koła

  10.03.2014 r. o godz. 13:00 w mensie WT UKSW – dopracowanie planu na rekolekcje w Otwocku

  06.03.2014 r. o godz. 13:00  na WT UKSW w sali 320 – przygotowanie wystawy „Wierzę w Syna Bożego”

  24.02.2014 r. o godz. 14:00 na WT UKSW

  06.01.2014 r. o godz. 13:30 w Wesołej – plany na II semestr: rekolekcje w Otwocku, spotkania biblijne w Otwocku, artykuły na stronę, wyjazd naukowo-badawczy do Izraela na początku wakacji

  17.12.2013 r. o godz. 13:00  na WT UKSW w sali 052 – opłatek studentów biblistyki i turystyki krajów biblijnych

  28.11.2013 r. o godz. 16:45 na WT UKSW w sali 320

  24.11.2013 r. o godz. 14:00 w Ząbkach – strona internetowa Koła

  07.11.2013 r. o godz. 11:15  na WT UKSW w sali 320

  29.10.2013 r. o godz. 18:15 na WT UKSW w sali 320 – plany na rok akademicki 2013/14

 

 • Spotkanie 12.11.2009, godz. 13.15 – 15.00; WT UKSW, s. 420

Na spotkaniu Koła obecni byli:

1.Magdalena Hermanowicz

2.Klaudia Kornatko

3.Przemysław Mączewski

4.Jolanta Wójcik

5.Daria Wangler

6.Ilona Matyka

7.Agata Popkowska

8.Tomasz Herbich

9.  Tomasz Twardziłowski

10. Krystyna Heland

Na początku spotkania przewodniczący Tomasz Herbich przedstawił szczegóły naukowego wyjazdu Kołado Pragi w dniach: 12 – 15 listopada 2009 r. Powiadomił, że pozytywnie została rozpatrzona prośba Koła skierowana do opiekuna KNSB p. dr Anny Kuśmirek o dofinansowanie wyjazdu do Pragi ze środków Koła. Dofinansowanie dotyczy tzw. opłaty klimatycznej (45 zł.) oraz biletów wstępu do Josefova (ok. 50 zł.). Łączna suma nie przekracza 100 zł./os. Pozostałe ustalenia dotyczyły zbiórki uczestników wyjazdu na Torwarze o godz. 17.45. Planowany wyjazd autokarem o godz. 18.15. Każdy z studentów biorący udział w wyjeździe został zobowiązany do zabrania ze sobą kwoty min. 70 zł. (w Koronie Czeskiej) na przejazdy komunikacją miejską w Pradze. Zalecana wysokość kwoty, która może okazać się potrzebna podczas wyjazdu została ustalona na łączną sumę 150 -200 zł. (zabrana w walucie czeskiej). Uczestnicy wyjazdu zostali zobowiązaniu do przygotowania motorycznego z wiadomości o zabytkach Pragi.

Wstępnie ustalono datę grudniowego spotkania referatowego na 12. 12. Miejsce spotkania nie zostało jeszcze dokładnie określone.

Spotkanie opłatkowe Koła oraz pracowników i studentów sekcji biblijnej UKSW zostało wstępnie ustalone na 22 grudnia.

Wyjazd integracyjny do Tykocina lub Kazimierza został ostatecznie przeniesiony na drugi semestr (luty).

Tomasz Herbich nawiązał kontakt z Kołem Egiptologów „Kemet” z Uniwersytetu Warszawskiego w związku z organizacją sympozjum naukowego pt.:”Śmierć w Bibliii kulturach ościennych”. Koło to wyraziło gotowość współpracy. Została zgłoszona konieczność nawiązania kontaktów także z innymi kołami z innych ośrodków naukowych.

Przemysław Mączewski wygłosił referat pt.: „Taktyki wojenne w Pięcioksięgu”.

Ilona Matyka zgłosiła konieczność zmian w gablocie przedstawiającej działalność Koła Naukowego Studentów Biblistyki.

protokołowała: Daria Wangler

sekretarz KNSB

 • Spotkanie 14.10.2009 r.; godz. 13.15 – 15.00; WT UKSW, s. 320

Pierwsze spotkanie KNSB w roku akademickim 2009/2010 prowadzone było przez przewodniczącego Koła: Tomasza Herbich. Poza nim obecni na spotkaniu byli również:

1.Magdalena Hermanowicz

2.Klaudia Kornatko

3.Przemysław Mączewski

4.Jolanta Wójcik

5.Daria Wangler

6.Anna Rybaczuk

7.Justyna Gańko

8.Marcin Pogorzelski

9.Tomasz Twardziłowski

10.Ania Kot

11.Ilona Matyka

12.Elżbieta Sulewska

A także opiekun Koła p. dr Anna Kuśmirek.

Przewodniczący powitał czterech nowych kandydatów na członków Koła. Następnie zaznajomił ich z zasadami, zawartymi w statucie Koła, kładąc szczególny nacisk na złożenie deklaracji chęci przystąpienia i pracy na rzecz KNSB. Odpowiedzialność za przyjmowanie owych deklaracji została powierzona Darii Wangler.

Podjęte zostały dwie ważne kwestie. Pierwsza dotycząca przebiegu comiesięcznych spotkań KNSB i ich podziału na część organizacyjną i merytoryczną. Każdy z kandydatówi członków Koła ma wygłosić przynajmniej jeden referat w ciągu roku akademickiego. Druga kwestia dotyczyła odwołania się Agaty Popkowskiej od decyzji Koła o usunięciu jej z listy członków.Mocą decyzji Zarządu KNSB Agata Popkowska została przywrócona do szeregu członków Koła na okres próbny, który ma się zakończyć ostateczną decyzją Zarządu przed rozpoczęciem drugiego semestru roku akademickiego 2009/2010.

Następnie został omówiony plan pracy Koła na najbliższe miesiące. W planie tym znalazły się:

 • Tzw. spotkania wyjazdowe, które mają odbyć się dwa razy do roku. Każdy z kandydatów i członków Koła został zobowiązany do wygłoszenia referatu, na wybrany przez siebie temat.
 • Projekt Biuletynu KNSB, redagowanego w całości przez Koło.
 • Listopadowy wyjazd do Pragi. Omówiono problemy związane z zorganizowaniem tego wyjazdu.
 • Propozycja jednodniowego wyjazdu do Tykocina lub Kazimierza. Zgłaszanie propozycji ewentualnych miejsc, czasu i przebiegu owego wyjazdu.
 • Propozycja zorganizowania sympozjów tj.:

1. „Śmierć w Biblii i kulturach ościennych” – odpowiedzialność za wstępne rozeznanie tematu i możliwości kontaktu z kołami naukowymi innych uczelni spadła na Magdalenę Hermanowicz i Tomasza Twardziłowskiego oraz jedną osobę z Zarządu.

2. „Powołanie świeckiego teologa w Kościele”. Organizacja tego sympozjum została podana jako temat do przemyśleń dla kandydatów i członków Koła.

protokołowała: Daria Wangler

sekretarz KNSB

 • 17 czerwca 2009

Ostatnie spotkanie koła w tym roku akademickim składało się z dwóch części: organizacyjnej i naukowej. Wzięli w nim udział: Anna Kot, Mariola Serafin, Ela Sulewska, Daria Wangler, Ilona Matyka, Tomek Herbich, Tomek Twardziłowski, Paulina Prażmowska, Krysia Heland, Joanna Wolska, Maria Górecka,

W części pierwszej Przewodnicząca rozpoczęła od podziękowań za pracę w tym roku szczególnie wyróżniając: Darię, Ilonę, Tomka T., Tomka H., oraz Basię.

Następnie przewodnicząca zgłosiła propozycję zmiany punktu 26 w Statucie Koła dotyczącego członków Zarządu z wersji: Członkami Zarządu mogą być studenci od czwartego roku studiów magisterskich,

Na: Członkami Zarządu mogą być studenci od trzeciego roku studiów magisterskich, uczęszczający na seminaria biblijne. Pomysł został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad było wybranie Zarządu na nowy rok akademicki. W wyniku głosowania spośród zgłoszonych kandydatur:

przewodniczącym został Tomek Herbich,

Sekretarzem: Daria Wangler

Zaś Skarbnikiem Barbara Krukiel.

Następnie Przewodnicząca poinformowała o wykluczenie decyzją Zarządu spośród członków Koł,a w wyniku nie wypełniania obowiązków objętych statutem Agaty Popkowksiej i Zuzanny Kołakowskiej.

Następnie omówiona plany pracy na kolejny rok akademicki na czym została zakończona część organizacyjna.

W części naukowej zostały przedstawione trzy referaty. Tomek Herbich mówił o Antiochii Syryjskiej, Asia o postaciach Pryscylii i Akwilii w Dziejach Apostolskich zaś Paula o hipotezach dotyczących wspólnoty w Qumran. Referaty zakończyły się krótką dyskusją.

Następne spotkanie zostanie zwołane już przez nowy Zarząd w nowym roku akademickim.

Protokołowała: Anna Kot

 • kwiecień 2009

– w kwietniu robocze spotkanie nie odbyło się, gdyż zostało zastąpione trzydniowym wyjazdem studyjnym do Wiednia.

 • 16 marca 2009

– spotkanie się odbyło

– brak protokołu od sekretarza

 • 7 lutego 2009

W pierwszym spotkaniu A. D. 2009 udział wzięli: Elżbieta Sulewska, Justyna Doniza, Agnieszka Bujalska, Barbara Krukiel, Anna Kot, Tomasz Herbich, Maria Górecka, Tomasz Twardziłowski, Mariola Serafin.

Podczas spotkania każdy z nas prezentował przygotowany przez siebie referat. Dało nam to okazję do zapoznania się z naszymi zainteresowaniami, podzielenia się swoimi pasjami, a także to wykazania się wiedza biblijną i wzięcia udziału w dyskusjach jakie się rodziły do poszczególnych prezentacjach. A oto tematy naszych prac: Mojżesz w świetle modlitwy wstawienniczej Lb 14 i grzechu Lb 20 (Tomasz Herbich), Jordan – elastyczna rzeka(Elżbieta Sulewska), Rdz 1, 1 (Barbara Krukiel), Święto Paschy (Maria Górecka), Jonasz (Tomasz Twardziłowski), Geneza symboliki ewangelistów (Agnieszka Bujalska), Judasz u ewangelistów (Justyna Doniza), Pierwsi bracia: Kain i Abel (Mariola Serafin).

Po prezentacjach i dyskusjach dopracowaliśmy szczegóły dotyczące wyjazdu studyjnego do Wiednia.

sekretarz: Mariola Serafin

 • 3 grudnia 2008

W ostatnim spotkaniu udział wzięli: Magdalena Hermanowicz, Ilona Matyka, Barbara Krukiel, Maria Górecka, Dominika Nawrocka, Katarzyna Pieniak, Jolanta Wójcik, Weronika Kazimierczak, Krystyna Heland, Elżbieta Sulewska, Paulina Belina Prażmowska, Tomasz Herbich, Paulina Lipka, Grzegorz Marciniak, Marcin Pogorzelski, Mariola Serafin, Anna Kot. Na kolejne spotkania przychodzą coraz to nowe osoby, jest już nas naprawdę sporo. Bardzo się z tego powodu cieszymy.

Została zmieniony termin spotkania studyjnego z 2. 01. 09 na 7. 02. 09. Przypominam, że wszyscy zainteresowani tym spotkaniem są zobowiązani do przygotowania referatów. Ich tematy wciąż można zgłaszać do Basi Krukiel.

Dnia 16. 12. 08 odbędzie się spotkanie opłatkowe KNSB z profesorami biblistyki. Odpowiedzialną za projekt została Magda Hermanowicz. Wszelkie propozycje i chęć pomocy proszę zgłaszać bezpośrednio do niej.

Podczas spotkania podzieliliśmy się wrażeniami ze spotkania muzealnego. Dziękuję wszystkim, którzy w nim uczestniczyli. Podsumowaliśmy również wystawę zdjęć pt. „Turcja śladami apostoła Pawła. Spotkanie ze współczesną Turcją”. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali przy jej ustawianiu i podczas zdejmowania.

sekretarz: Mariola Serafin

 • 5 listopada 2008

Odbyło się kolejne spotkanie KNSB. Wzięli w nim udział: Anna Kot, Mariola Serafin, Kinga Rapacka, Jolanta Wójcik, Ilona Matyka, Tomasz Herbich, Weronika Kaźmierczak, Basia Krukiel, Paula Prażmowska, Tomek Twardziłowski, Joanna Wolska, Adam Kiermut, Magda Hermanowicz i Ela Sulewska. Dwie osoby pojawiły się po raz pierwszy – serdecznie witamy.

Najbliższe spotkanie organizacyjne KNSB odbędzie się 3. 12 w Sali 501. Serdecznie zapraszamy członów KNSB i wszystkich, którzy w gronie studentów chcieliby pogłębiać swoją wiedzę o Biblii.

Z inicjatywy koła, dnia 22. 11 odbędzie się wyjście do Muzeum Narodowego. Wszystkich chętnych zapraszamy przed budynek muzealny o godz. 10.00. Wejście wolne.

Został ustalony termin spotkania studyjnego, które odbędzie się 10. 01. Podczas tego spotkania każdy z obecnych przedstawi, krótki referat dotyczący interesującego go zagadnienia z dziedziny biblijnej.

Podczas listopadowego spotkania KNSB przewodnicząca przedstawiła plan pracy rocznej. Zostały m.in. rozdzielone obowiązki poszczególnych członków koła, dotyczące organizowanej na 14. 11 wystawy zdjęć pt. „Turcja śladami apostoła Pawła. Spotkanie ze współczesną Turcją”. Do oglądania wystawy zapraszamy przed aulę główną naszego uniwersytetu.

sekretarz: Mariola Serafin

 • 15 października 2008 – pierwsze spotkanie w roku 2008-2009

15 października odbyło się pierwsze spotkanie KNSB w roku akademickim 2008-2009. Obecni byli: Anna Kot, Mariola Serafin, Agata Popkowska, Magdalena Hermanowicz, Jolanta Wójcik, Daria Wangler, Ilona Matyka, Tomasz Twardziłowski, Dominika Nawrocka, Tomasz Herbich, oraz nowe osoby: Barbara Krukiel, Weronika Kazimierczak, Adam Kiermut i Daniel Daszkiewicz.

Na początku zgodnie ze statutem w wyniku głosowania został wybrany zarząd KNSB na rok 2008-2009 w składzie:

przewodnicząca: Anna Kot

sekretarz: Mariola Serafin

skarbnik: Agata Popkowska.

Następnie w trakcie spotkania omówiono plan pracy na następne miesiące. Rozpoczęliśmy pracę w tym roku od przygotowania wystawy z objazdu naukowego „Śladami Apostołów Pawła i Jana. Turcja 2008”. Odbędzie się ona od 14 do 30 listopada przed Aulą w gmachu UKSW na Dewajtis i będzie dwuczęściowa. Podania napisze Ania. Osobami odpowiedzialnymi za ten projekt są: Anka, Justyna, Ela, Jola, Agata.

Następnie omówiliśmy przygotowania do wyjazdu do Muzeum w Wiedniu, który został zaplanowany roboczo na ostatni weekend marca. Odpowiedzialne za zorganizowanie tego projektu są Basia Weronika Klaudia i Ania.

Postanowiono że w trakcie roku odbędą się co najmniej dwa spotkania czysto studyjne. Każdy z członków Koła jest zobowiązany do przygotowania 5-10 minutowego referatu na wybrany przez siebie temat. Może to być prezentacja jakieś postaci ze Starego lub Nowego Testamentu albo tematu teologicznego, miejsca lub wydarzenia. Pierwsze spotkanie odbędzie się w grudniu, dokładny termin i miejsce oraz tematy zostaną ustalone na następnym spotkaniu Koła, 5 listopada.

Omówiono również wstępnie przygotowanie prezentacji na temat działalności Św. Pawła w Turcji oraz artykułów na temat listów Pawłowych, pisanych do „Miejsc Świętych”, a także zaistnienie w końcu strony koła i tekstów jakie się na niej mają pojawić.

No i myślimy i rozmawiamy już na temat przygotowania kolejnej wyprawy studyjnej – być może śladami św. Pawła w Grecji.

protokołowała: Anna Kot