Spotkania Koła w roku akademickim 2014/2015:

3.11.2014 r. o godz. 15:30 na WT UKSW – podsumowanie konferencji „Wokół profetyzmu”, zatwierdzenie zarządu na nowy rok akademicki, podział prac na nowy rok akademicki, plany dot. wystawy „Ziemia Święta w Ewangelii według św. Mateusza”

17.11.2014 r. o godz. 13:00 na WT UKSW, sala 320

16.11.2014 r. o godz. 13:15 na WT UKSW, sala 052 – doroczne spotkanie opłatkowe biblistów


04.01.2015 r. o godz. 14:00 w Warszawie Wesołej