Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki jest organizacją studencką działającą na UKSW. Koło działa od czerwca 2006 roku.

Celem Koła jest umożliwienie studentom poszerzanie swoich zainteresowań związanych z szeroką pojętą tematyką biblijną.

Zostało założone przez studentów Wydziału Teologicznego UKSW jako Koło Naukowe Studentów Biblistyki, którzy postanowili spotykać się, żeby pogłębiać swoją wiedzę na temat Biblii i świata w którym powstawała. Na początku tworzyło je tylko pięć osób: Anna Kot, Mariola Serafin, Mariola Gembka, Marta Muszyńska i Łukasz Ćwikła. Opieki naukowej nad całym tym przedsięwzięciem, od początku podjęła się p. dr hab. Anna Kuśmirek.

Mamy na swoim koncie kilka objazdów naukowych. W 2006 r. byliśmy w Krakowie – szlakiem synagog i w Izraelu – w miejscach związanych ze Starym i Nowym Testamentem, w 2007 w Berlinie – w Muzeum Pergamonu i Egipskim, w 2008 r. w Turcji – śladami apostołów św. Pawła i św. Jana, 2009 r. w Wiedniu w Ephesos Museum oraz w Kunsthistorisches Museum (wiosna) oraz w Pradze czeskiej. Rok akademicki 2012/13 zaowocował dwoma wyjazdami „śladami kultury żydowskiej” – do Kazimierza nad Wisłą oraz Lublina. Latem 2014 r. wzięliśmy udział w zorganizowanym własnymi siłami niemal dwutygodniowym projekcie badawczym w Izraelu. Ponadto zorganizowaliśmy wiele wystaw, zarówno na uniwersytecie jak i poza nim. Opracowywaliśmy pytania na Konkurs Wiedzy Biblijnej organizowany przez Civitas Christiana. Organizowaliśmy oraz braliśmy udział w konferencjach naukowych i sympozjach, wzbogacając wystąpienia prezentacjami multimedialnymi. Wydaliśmy również kilka numerów Biuletynu KNSB.

W roku akademickim 2013/14 Koło zmieniło nazwę na Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki ze względu na status prawie wszystkich członków.