Spotkanie plenerowe 12 grudnia 2009

Kategoria: Spotkanie Koła 0

W grudniu spotkaliśmy się w domu jednej z naszych koleżanek, aby w przyjemnej atmosferze pogłębiać swoją wiedzę, słuchają referatów przygotowanych przez ochotników. Na spotkaniu była opiekun Koła p. dr Anna Kuśmirek, która służyła nam uwagami dotyczącymi zawartości merytorycznej referatów oraz sposobu ich wygłaszania.
Tematyka referatów była dość szeroka, gdyż wybór tematu zależał od zainteresowań prelegenta.

Rozpoczęliśmy referatem na temat Wulgaty Sykstyńskiej wygłoszonym przez Marię Górecką. Jest to  recenzja Wulgaty Hieronima dokonana w XVI wieku, na tekście której opierał się prawdopodobnie Jakub Wujek tłumacząc na język polski. Jedyny zachowany jej egzemplarz znajduje się w Oxfordzie.

Następnie Justyna Gańko, mówiła o historii synagogi od wygnania babilońskiego, rozwoju tej instytucji oraz jej zadaniach.

Następny referat wygłoszony przez Agatę Popkowską dotyczył Ur chaldejskiego jako rodzinnego miasta Abrahama. Agata przedstawiła historię tego miasta oraz mówiła o odkryciach archeologicznych z jego terenu. Dzięki znajomości warunków w jakich żyli jego mieszkańcy można wyrobić sobie zdanie o tym z jakiej społeczności oraz kultury wywodził się patriarcha Izraela, kim był zanim powoła go Bóg.

Anna Kot przedstawiła z kolei mówił o Fenicji czyli kraju znajdującym się na terenie Syropalestyny i często wspominanym w Biblii. Mówiła ona o ukształtowaniu terenu, które miało wpływ na historię tego ludu oraz ich dokonaniach, dzięki którym zyskali sławę (przede wszystkim pismo, potem kolonizacja, purpurowy barwnik i rozwinięta flota oraz zdolności do handlu).

Ostatni referat wygłoszony przez Tomka Twardziłowskiego poświęcony został całunowi turyńskiemu i zobrazowany prezentacją multimedialną. Tomek wyjaśnił czym jest całun, przybliżył jego historię oraz streścił gorącą wciąż dyskusję na temat  jego autentyczności.

Po zakończeniu części związanej z referatami odbyła się krótka część techniczna spotkania, na sam koniec zaś w części nieformalnej poczęstunek.