Najstarszy zapis Dekalogu w Muzeum Izraela

Kategoria: News 0

Muzeum Izraela w Jerozolimie ogłosiło, że wśród eksponatów nowej wystawy zatytułowanej „Krótka historia ludzkości” (ang. ’A Brief History of Humankind’), znajdzie się najstarszy kompletny zapis Dziesięciu Przykazań.

photograph by Shai Halevi - http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-298337. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:4Q41_1.png#/media/File:4Q41_1.png
fragment zwoju 4Q41

Każdy, komu bliska jest Biblia i to, co z nią związane, z pewnością domyśli się, że chodzi tu zapewne o jeden z dokumentów znalezionych w połowie minionego stulecia nad Morzem Martwym. Zwój 4Q41 nazywany również 4QDeutn, bo o nim właśnie mowa, datowany jest na I w. przed Chr., i choć również inne manuskrypty zawierają częściowe zapisy Dekalogu, to ten jest szczególny. Jego wyjątkowość, zdaniem dr. Shani Tzoref, qumranolożki z Uniwersytetu w Getyndze i profesor Pisma Świętego i Egzegezy Biblijnej na Uniwersytecie Poczdamskim i Abraham Geiger College, leży w niezwykle dobrym stanie jego zachowania1.

Zwój 4Q41 określany jest jako jedna z kopii Księgi Powtórzonego Prawa. Niemniej ciekawym i wartym podkreślenia jest fakt, że jeśli chodzi o fragment zawierający Dekalog, manuskrypt niejako harmonizuje i scala dwa zawarte w Biblii spisy Dziesięciu Przykazań – z Wj 20,1-17 oraz z Pwt 5,6-21. Uczeni przypuszczają, że 4Q41 mógł służyć celom liturgicznym i nie zawierał całej Księgi Powtórzonego Prawa, a jedynie potrzebne w celebracji fragmenty. Tezę tę może potwierdzać to, że niektóre z odnalezionych w Qumran tefillin również zawierają fragmenty Dekalogu.

Nie ulega wątpliwości, że świętujące w tym roku swoje 50-te urodziny, Muzeum Izraela odsłoni przed zwiedzającymi jeden z bardzo ważnych i cennych, a do tego wspaniale zachowanych, zwojów qumrańskich. Szkopuł w tym, że tylko przez dwa tygodnie. W informacji Associated Press możemy przeczytać, że bardzo krótki okres ekspozycji tekstu wiąże się kruchością i wrażliwością manuskryptu2.

Ci, którzy nie zdążą odwiedzić w najbliższych dniach Muzeum Izraela, nie muszą jednak się aż nadto smucić, ponieważ ten i wiele innych zwojów qumrańskich zostało już zeskanowany i udostępniony w formie cyfrowej na stronie projektu Leon Levy Digital Dead Sea Scrolls Library, do której odwiedzenia serdecznie zachęcamy!

 

 

Zwój 4Q41 w internecie: www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q41-1.

Więcej o wystawie 'A Brief History of Humankind’ na stronie Muzeum Izraela: http://www.imj.org.il/exhibitions/2015/history/en/.

photograph by Shai Halevi - http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-298337. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:4Q41_2.png#/media/File:4Q41_2.png
fragment zwoju 4Q41

 

1Por. http://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-artifacts/dead-sea-scrolls/ten-commandments-dead-sea-scroll-to-be-displayed-in-israel/#note01.

2Por. http://bigstory.ap.org/article/db0193bfa25d48ad82c200ebe24fc5b9/oldest-complete-copy-ten-commandments-displayed-israel.