© Anna Kuśmirek 2014

Wspomnienie o bibliście

Kategoria: News 0

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął ks. prof. Ryszard Rumianek, Rektor UKSW, biblista. Był cenionym specjalistą od Księgi Ezechiela.

Zmarłemu profesorowi zadedykowaliśmy Biuletyn 2 (2010): „Zjadłem zwój, a w ustach moich był słodki jak miód” (Ez 3,3b). Biuletyn upamiętniający śp. ks. prof. Ryszarda Rumianka, Rektora UKSW

W biuletynie zamieściliśmy życiorys i wspomnienie o zmarłym oraz kilka artykułów z dziedziny biblistyki.

Spis treści:

  • Jolanta Wójcik, Ks. prof. Ryszard Rumianek, Rektor UKSW, 3
  • Jolanta Wójcik, Wspomnienie o śp. Ryszardzie Rumianku,  4
  • Anna Kuśmirek, Uwagi na temat terminologii śmierci w Biblii Hebrajskiej, 5 -7
  • Agata Popkowska, Symbolika węża zawarta w opisie stworzenia i upadku człowieka w konfrontacji ze starożytnymi wyobrażeniami symbolu węża, 8-9
  • Anna Kot, Rola opowiadania o Rachab w Księdze Jozuego, 10-13
  • Ks. Krzysztof Wojtynia, Przymioty kandydatów do diakonatu, 14-17
  • Tomasz Twardziłowski, Passio Christi. Passio hominis. Śladami Całunu Turyńskiego, 18-20
  • Tomasz Herbich, Serafin z Sarowa o relacji wiary i uczynków, 21-23

 

O zmarłym profesorze wspominaliśmy również w tym wpisie:

KNSB, Pamięci Ks. Rektora prof. R. Rumianka